k.ú.: 747491 - Pětihosty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 529656 - Pětihosty NUTS5 CZ0209529656
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21223 - Říčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 2480818
zahrada 175 157994
ovoc. sad 4 57384
travní p. 119 318257
lesní poz les s budovou 7 254
lesní poz 56 431232
vodní pl. nádrž umělá 2 4286
vodní pl. rybník 2 15764
vodní pl. tok přirozený 19 6756
vodní pl. zamokřená pl. 1 851
zast. pl. zbořeniště 3 526
zast. pl. 181 60545
ostat.pl. dráha 1 12889
ostat.pl. jiná plocha 46 52688
ostat.pl. manipulační pl. 25 50019
ostat.pl. neplodná půda 36 19841
ostat.pl. ostat.komunikace 83 91189
ostat.pl. silnice 7 85955
Celkem KN 1098 3847248
Par. KMD 1098 3847248
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 174
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 255
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841 10.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 23.09.2020 13:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička