k.ú.: 747483 - Seninka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544906 - Seninka NUTS5 CZ0723544906
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 139095
zahrada 91 46302
ovoc. sad 1 3929
travní p. mez, stráň 11 28682
travní p. 726 2374049
lesní poz les s budovou 1 26
lesní poz 492 4185181
vodní pl. nádrž umělá 4 689
vodní pl. tok přirozený 9 28549
zast. pl. zbořeniště 24 3562
zast. pl. 226 53091
ostat.pl. jiná plocha 47 14002
ostat.pl. manipulační pl. 32 62471
ostat.pl. neplodná půda 210 184490
ostat.pl. ostat.komunikace 119 116117
ostat.pl. pohřeb. 2 1546
ostat.pl. silnice 13 21424
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1912
Celkem KN 2089 7265117
Par. KMD 2089 7265117
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 75
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 222
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 262
spoluvlastník 496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2017
KM-D 1:2000 27.10.2000 28.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.08.2020 06:41

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.