k.ú.: 747441 - Senice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537799 - Senice NUTS5 CZ0208537799
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 680 3998865
zahrada 73 44876
ovoc. sad 4 31545
travní p. 4 1669
vodní pl. nádrž umělá 1 782
vodní pl. tok umělý 96 51654
zast. pl. společný dvůr 3 1722
zast. pl. zbořeniště 4 3066
zast. pl. 145 82166
ostat.pl. jiná plocha 40 48669
ostat.pl. manipulační pl. 31 40510
ostat.pl. neplodná půda 12 11009
ostat.pl. ostat.komunikace 84 60538
ostat.pl. pohřeb. 1 3390
ostat.pl. silnice 13 72596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14449
Celkem KN 1194 4467506
Par. KMD 1194 4467506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 132
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 213
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2015
S-SK GS 1:2880 1842 07.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 02.06.2020 17:21

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.