k.ú.: 747424 - Senešnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539104 - Bojanovice NUTS5 CZ020A539104
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 1573295
zahrada 94 75373
travní p. 66 236857
lesní poz 42 820024
vodní pl. nádrž umělá 6 2645
vodní pl. tok přirozený 8 8942
zast. pl. 107 35069
ostat.pl. jiná plocha 43 34197
ostat.pl. manipulační pl. 23 21846
ostat.pl. neplodná půda 63 131111
ostat.pl. ostat.komunikace 55 65017
ostat.pl. silnice 4 13814
Celkem KN 629 3018190
Par. KMD 629 3018190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 104
LV 137
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2018
KM-D 1:2000 12.12.2000 06.04.2018
S-SK GS 1:2880 1840 12.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 16:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička