k.ú.: 747408 - Sendražice u Smiřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570796 - Sendražice NUTS5 CZ0521570796
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 269 3473555
zahrada 182 140507
ovoc. sad 1 2438
travní p. 115 478336
lesní poz 84 316534
vodní pl. nádrž přírodní 2 355
vodní pl. nádrž umělá 6 31277
vodní pl. tok přirozený 25 15270
vodní pl. tok umělý 19 35957
zast. pl. 202 119235
ostat.pl. dráha 1 19027
ostat.pl. jiná plocha 117 81801
ostat.pl. manipulační pl. 51 59745
ostat.pl. neplodná půda 53 46602
ostat.pl. ostat.komunikace 113 117724
ostat.pl. pohřeb. 2 2246
ostat.pl. silnice 48 51842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6745
ostat.pl. zeleň 7 10860
Celkem KN 1299 5010056
Par. DKM 1246 4950203
Par. KMD 53 59853
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 197
LV 265
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2010 intravilán
DKM-KPÚ 29.08.2007 1:1000 24.09.2007 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 23.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 20:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.