k.ú.: 747211 - Semice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537781 - Semice NUTS5 CZ0208537781
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 8 9078
orná půda 1368 6350193
zahrada 317 171911
ovoc. sad 4 12448
travní p. 116 236126
lesní poz 100 1400911
vodní pl. rybník 4 17015
vodní pl. tok přirozený 110 383805
vodní pl. tok umělý 49 77022
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 596
vodní pl. zamokřená pl. 15 19354
zast. pl. společný dvůr 1 121
zast. pl. zbořeniště 3 1168
zast. pl. 551 183795
ostat.pl. jiná plocha 212 184534
ostat.pl. manipulační pl. 41 55027
ostat.pl. neplodná půda 2 1078
ostat.pl. ostat.komunikace 350 172565
ostat.pl. pohřeb. 1 4024
ostat.pl. silnice 91 83407
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 57163
ostat.pl. zeleň 6 9205
Celkem KN 3385 9430546
Par. KMD 3385 9430546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 228
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 541
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 706
spoluvlastník 1344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2016
THM-V 1:2000 01.10.1978 20.10.2016 01.10.1978
S-SK GS 1:2880 1841 30.09.1978 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 16:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.