k.ú.: 747157 - Semanín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 555240 - Semanín NUTS5 CZ0534555240
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 380 2604973
zahrada 295 248550
ovoc. sad 7 74270
travní p. 273 739883
lesní poz 203 4221806
vodní pl. nádrž přírodní 2 1483
vodní pl. nádrž umělá 7 2424
vodní pl. tok přirozený 10 2441
vodní pl. tok umělý 30 10964
zast. pl. společný dvůr 1 125
zast. pl. zbořeniště 6 2275
zast. pl. 289 69276
ostat.pl. dráha 2 65446
ostat.pl. jiná plocha 188 149590
ostat.pl. manipulační pl. 47 40748
ostat.pl. neplodná půda 43 18425
ostat.pl. ostat.komunikace 272 171448
ostat.pl. pohřeb. 2 1614
ostat.pl. silnice 11 65113
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 309458
Celkem KN 2094 8800312
Par. DKM 2094 8800312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 178
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 267
LV 334
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.07.2004
ZMVM 1:1000 31.12.1989 02.07.2004
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 08:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.