k.ú.: 747131 - Sejřek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596710 - Sejřek NUTS5 CZ0635596710
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 2008981
zahrada 83 62512
ovoc. sad 3 12251
travní p. 176 597459
lesní poz 182 2501181
vodní pl. nádrž umělá 5 2369
vodní pl. tok přirozený 6 13197
vodní pl. zamokřená pl. 1 900
zast. pl. 109 43874
ostat.pl. dráha 2 39510
ostat.pl. jiná plocha 35 11349
ostat.pl. manipulační pl. 32 23365
ostat.pl. neplodná půda 100 60568
ostat.pl. ostat.komunikace 85 76015
ostat.pl. silnice 1 37843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1260
ostat.pl. zeleň 1 64
Celkem KN 1031 5492698
Par. KMD 1031 5492698
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 106
LV 119
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.08.2019 03:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.