k.ú.: 747114 - Bor u Nedvědice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596710 - Sejřek NUTS5 CZ0635596710
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 949425
zahrada 37 29880
ovoc. sad 2 7610
travní p. 151 431447
lesní poz 81 477350
vodní pl. nádrž umělá 2 1299
vodní pl. rybník 1 1148
vodní pl. tok přirozený 2 934
zast. pl. zbořeniště 1 578
zast. pl. 35 16954
ostat.pl. dráha 4 5233
ostat.pl. jiná plocha 11 1806
ostat.pl. neplodná půda 94 52623
ostat.pl. ostat.komunikace 40 23013
ostat.pl. silnice 25 21961
Celkem KN 622 2021261
Par. KMD 622 2021261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 35
LV 66
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 02:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.