k.ú.: 747084 - Sedloňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576743 - Sedloňov NUTS5 CZ0524576743
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 22767
zahrada 22 9118
travní p. 610 3628710
lesní poz 255 11863263
vodní pl. nádrž přírodní 5 1289
vodní pl. nádrž umělá 3 2166
vodní pl. rybník 1 677
vodní pl. tok přirozený 39 60355
vodní pl. tok umělý 1 429
vodní pl. zamokřená pl. 2 3341
zast. pl. společný dvůr 1 258
zast. pl. zbořeniště 12 2384
zast. pl. 249 85361
ostat.pl. jiná plocha 181 146543
ostat.pl. manipulační pl. 24 64610
ostat.pl. neplodná půda 118 103674
ostat.pl. ostat.komunikace 176 256046
ostat.pl. pohřeb. 1 1305
ostat.pl. silnice 13 63559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 17911
ostat.pl. zamokřená pl. 1 299
ostat.pl. zeleň 7 8050
Celkem KN 1732 16342115
Par. DKM 1514 5002566
Par. KMD 218 11339549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 22
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 240
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 287
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
DKM-KPÚ 18.11.2010 1:1000 02.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 31.10.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.09.2020 11:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.