k.ú.: 747009 - Sedlnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599832 - Sedlnice NUTS5 CZ0804599832
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 836 7813322
zahrada 670 622516
ovoc. sad 11 400197
travní p. 264 394454
lesní poz 304 2357181
vodní pl. nádrž umělá 4 942
vodní pl. rybník 1 643
vodní pl. tok přirozený 199 225661
vodní pl. tok umělý 40 22924
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 36
zast. pl. společný dvůr 8 5555
zast. pl. zbořeniště 27 15411
zast. pl. 724 302171
ostat.pl. dobývací prost. 2 22753
ostat.pl. dráha 20 142102
ostat.pl. jiná plocha 331 275864
ostat.pl. manipulační pl. 132 202726
ostat.pl. neplodná půda 105 58424
ostat.pl. ostat.komunikace 379 565348
ostat.pl. pohřeb. 2 4148
ostat.pl. silnice 79 237118
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 24217
ostat.pl. zeleň 12 23033
Celkem KN 4154 13716746
Par. DKM 4154 13716746
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 482
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 59
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 717
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 974
spoluvlastník 1373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.03.2017
DKM 1:1000 31.10.2013
THM-G 1:2000 01.01.1971 16.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.03.2019 10:51

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".