k.ú.: 747009 - Sedlnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599832 - Sedlnice NUTS5 CZ0804599832
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 849 7812972
zahrada 673 625069
ovoc. sad 11 400197
travní p. 264 393929
lesní poz 304 2357181
vodní pl. nádrž umělá 4 942
vodní pl. rybník 1 643
vodní pl. tok přirozený 202 225661
vodní pl. tok umělý 40 22924
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 36
zast. pl. společný dvůr 8 5555
zast. pl. zbořeniště 27 15411
zast. pl. 733 302339
ostat.pl. dobývací prost. 2 22753
ostat.pl. dráha 20 142102
ostat.pl. jiná plocha 334 276603
ostat.pl. manipulační pl. 132 202726
ostat.pl. neplodná půda 104 56180
ostat.pl. ostat.komunikace 380 564938
ostat.pl. pohřeb. 2 4148
ostat.pl. silnice 82 237118
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 24217
ostat.pl. zeleň 12 23033
Celkem KN 4188 13716677
Par. DKM 4188 13716677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 488
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 60
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 725
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 974
spoluvlastník 1372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.03.2017
DKM 1:1000 31.10.2013
THM-G 1:2000 01.01.1971 16.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:55

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.