k.ú.: 746924 - Sedlice u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570656 - Praskačka NUTS5 CZ0521570656
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 2579758
zahrada 97 62378
travní p. 33 130019
vodní pl. nádrž umělá 1 317
vodní pl. tok přirozený 7 18158
zast. pl. společný dvůr 8 5112
zast. pl. zbořeniště 1 111
zast. pl. 108 56317
ostat.pl. dálnice 4 237025
ostat.pl. jiná plocha 29 12601
ostat.pl. manipulační pl. 17 28464
ostat.pl. neplodná půda 3 14943
ostat.pl. ostat.komunikace 12 22972
ostat.pl. pohřeb. 1 2654
ostat.pl. silnice 12 55391
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11183
ostat.pl. zeleň 2 806
Celkem KN 505 3238209
Par. DKM 505 3238209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 76
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 104
LV 157
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.05.2008 1:1000 20.05.2008 *) KPÚ-extravilán
DKM 1:1000 10.06.2002
THM-V 1:2000 01.04.1961 10.06.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.06.2020 18:06

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.