k.ú.: 746789 - Sedlec u Mikulova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584878 - Sedlec NUTS5 CZ0644584878
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 699 10250160
vinice 299 2165018
zahrada 281 159994
ovoc. sad 4 86944
travní p. 18 190422
lesní poz les(ne hospodář) 35 495574
lesní poz 32 3117973
vodní pl. nádrž umělá 3 31766
vodní pl. rybník 8 1783032
vodní pl. tok přirozený 4 27312
vodní pl. tok umělý 28 80628
zast. pl. společný dvůr 13 2326
zast. pl. zbořeniště 13 3476
zast. pl. 552 187884
ostat.pl. dráha 1 68828
ostat.pl. jiná plocha 171 160797
ostat.pl. manipulační pl. 26 108329
ostat.pl. neplodná půda 227 652782
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2303
ostat.pl. ostat.komunikace 353 519877
ostat.pl. pohřeb. 1 1734
ostat.pl. silnice 12 141595
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21742
ostat.pl. zeleň 90 521564
Celkem KN 2877 20782060
Par. DKM 2877 20782060
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 295
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 3
Celkem BUD 534
LV 651
spoluvlastník 941

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2010
DKM 1:1000 04.11.2009
DKM-KPÚ 20.02.2009 1:1000 20.05.2009 *) Z-946/2009
DKM-KPÚ 03.11.2004 1:1000 27.04.2005 *) Z-4378/2004 část k.ú. JPÚ Ovčárna
ZMVM 1:2000 24.06.1993 13.01.2010 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1824 24.06.1993 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 30.09.2020 18:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička