k.ú.: 746657 - Sedlec u Mšena - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535052 - Mšeno NUTS5 CZ0206535052
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21142 - Mšeno

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 409 3229869
zahrada 103 77852
ovoc. sad 15 75537
travní p. 19 40611
lesní poz 118 1959272
vodní pl. nádrž umělá 2 2513
zast. pl. společný dvůr 7 1061
zast. pl. zbořeniště 2 79
zast. pl. 112 57321
ostat.pl. jiná plocha 60 35804
ostat.pl. manipulační pl. 12 23782
ostat.pl. neplodná půda 58 35926
ostat.pl. ostat.komunikace 61 103995
ostat.pl. pohřeb. 1 1180
ostat.pl. silnice 1 6334
ostat.pl. zeleň 1 1395
Celkem KN 981 5652531
Par. KMD 981 5652531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 111
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 172
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2016
S-SK GS 1:2880 1842 24.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 04.06.2020 00:25

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.