k.ú.: 746568 - Sestrouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541281 - Sedlčany NUTS5 CZ020B541281
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 477 2939847
zahrada 109 93657
ovoc. sad 4 25897
travní p. 444 1033632
lesní poz 345 2563553
vodní pl. nádrž umělá 13 3483
vodní pl. rybník 2 12658
vodní pl. tok přirozený 35 56160
vodní pl. tok umělý 20 7277
vodní pl. zamokřená pl. 2 2017
zast. pl. společný dvůr 7 2339
zast. pl. 137 58342
ostat.pl. jiná plocha 176 194923
ostat.pl. manipulační pl. 34 32754
ostat.pl. neplodná půda 532 267188
ostat.pl. ostat.komunikace 334 125125
ostat.pl. silnice 82 37091
Celkem KN 2753 7455943
Par. DKM 2753 7455943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 76
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 123
LV 183
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2004
THM-V 1:1000 01.01.1976 02.11.2004 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 20:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.