k.ú.: 746487 - Seč u Brandýsa nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580902 - Seč NUTS5 CZ0534580902
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 1196403
zahrada 120 67054
travní p. 145 305433
lesní poz 62 708179
vodní pl. nádrž umělá 10 6756
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 2 357
zast. pl. 88 29620
ostat.pl. jiná plocha 67 24965
ostat.pl. manipulační pl. 12 16418
ostat.pl. neplodná půda 9 2466
ostat.pl. ostat.komunikace 68 37978
ostat.pl. silnice 25 34638
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1456
ostat.pl. zeleň 1 140
Celkem KN 822 2431933
Par. KMD 822 2431933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 81
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 121
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.04.2010
S-SK GS 1:2880 1839 09.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.08.2019 13:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.