k.ú.: 746461 - Seč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 767 3068010
zahrada 310 189364
travní p. 601 1718887
lesní poz les s budovou 24 1027
lesní poz 203 3055346
vodní pl. nádrž umělá 6 570840
vodní pl. rybník 2 5764
vodní pl. tok přirozený 40 75538
zast. pl. společný dvůr 9 862
zast. pl. zbořeniště 1 104
zast. pl. 1112 200771
ostat.pl. jiná plocha 182 114342
ostat.pl. manipulační pl. 41 44710
ostat.pl. neplodná půda 210 182731
ostat.pl. ostat.komunikace 255 196374
ostat.pl. pohřeb. 1 2576
ostat.pl. silnice 46 89114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 231 302084
ostat.pl. zeleň 44 194250
Celkem KN 4085 10012694
Par. KMD 4085 10012694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 232
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 523
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 28
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo přehrada 2
Celkem BUD 1111
byt.z. byt 128
Celkem JED 128
LV 1200
spoluvlastník 1862

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.05.2019 05:26

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.