k.ú.: 746452 - Prosíčka u Seče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 771887
zahrada 23 16045
travní p. 155 715535
lesní poz 75 3449301
vodní pl. nádrž přírodní 1 104
vodní pl. tok přirozený 4 51818
zast. pl. společný dvůr 1 156
zast. pl. zbořeniště 2 291
zast. pl. 38 25551
ostat.pl. jiná plocha 16 3256
ostat.pl. manipulační pl. 6 6027
ostat.pl. neplodná půda 17 12953
ostat.pl. ostat.komunikace 37 52332
ostat.pl. silnice 7 20164
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1285
Celkem KN 500 5126705
Par. KMD 500 5126705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 38
LV 59
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 21:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.