k.ú.: 746444 - Proseč u Seče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 1059266
zahrada 92 59411
ovoc. sad 2 34875
travní p. 266 743608
lesní poz les s budovou 24 942
lesní poz 99 3231276
vodní pl. nádrž umělá 12 725178
vodní pl. tok přirozený 1 1324
zast. pl. společný dvůr 3 737
zast. pl. 427 64733
ostat.pl. jiná plocha 106 38136
ostat.pl. manipulační pl. 10 12416
ostat.pl. neplodná půda 74 120916
ostat.pl. ostat.komunikace 116 80640
ostat.pl. pohřeb. 1 468
ostat.pl. silnice 4 58975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 119 103127
ostat.pl. zeleň 6 3615
Celkem KN 1507 6339643
Par. KMD 1507 6339643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 336
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 435
LV 474
spoluvlastník 760

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 20.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 15:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.