k.ú.: 746428 - Sebuzín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 358375
zahrada 325 176365
ovoc. sad 12 53317
travní p. 845 1695826
lesní poz les(ne hospodář) 13 149275
lesní poz 166 3800547
vodní pl. nádrž přírodní 1 224
vodní pl. tok přirozený 29 297838
vodní pl. zamokřená pl. 1 5839
zast. pl. společný dvůr 7 872
zast. pl. zbořeniště 7 634
zast. pl. 457 58392
ostat.pl. dráha 4 106391
ostat.pl. jiná plocha 217 122624
ostat.pl. manipulační pl. 13 25177
ostat.pl. neplodná půda 249 186269
ostat.pl. ostat.komunikace 149 106574
ostat.pl. silnice 4 71076
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 20685
ostat.pl. zeleň 13 4510
Celkem KN 2693 7240810
Par. DKM 2693 7240810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. doprava 3
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 68
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 143
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 4
Celkem BUD 419
LV 489
spoluvlastník 671

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
ZMVM 1:2000 01.10.1985 01.07.1996 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1985 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 07:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.