k.ú.: 746410 - Církvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 108788
zahrada 201 106761
ovoc. sad 5 13702
travní p. 131 94964
lesní poz ostat.komunikace 1 1158
lesní poz 17 531583
vodní pl. tok přirozený 2 205320
zast. pl. společný dvůr 6 1329
zast. pl. zbořeniště 2 70
zast. pl. 315 24997
ostat.pl. dráha 4 100472
ostat.pl. jiná plocha 209 203329
ostat.pl. manipulační pl. 3 1100
ostat.pl. neplodná půda 55 42260
ostat.pl. ostat.komunikace 63 44976
ostat.pl. pohřeb. 1 2190
ostat.pl. silnice 4 39046
ostat.pl. zeleň 3 1064
Celkem KN 1058 1523109
Par. DKM 1058 1523109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 242
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 308
obč.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 11
LV 382
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.01.2002
ZMVM 1:1000 01.10.1985 28.01.2002
S-SK GS 1:2880 1824 01.10.1985 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.08.2019 05:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.