k.ú.: 746304 - Sazovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585726 - Sazovice NUTS5 CZ0724585726
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 491 2965867
zahrada 287 167961
ovoc. sad 3 10820
travní p. 87 222342
lesní poz 6 30344
vodní pl. tok přirozený 22 46636
zast. pl. zbořeniště 3 759
zast. pl. 340 111949
ostat.pl. jiná plocha 127 98854
ostat.pl. manipulační pl. 13 45905
ostat.pl. neplodná půda 34 29334
ostat.pl. ostat.komunikace 133 147369
ostat.pl. silnice 6 21007
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 19942
ostat.pl. zeleň 15 2726
Celkem KN 1575 3921815
Par. DKM 470 3024857
Par. KMD 1105 896958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 233
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 331
LV 437
spoluvlastník 601

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 03.06.2015
KM-D 1:1000 25.11.2002 09.09.2016
S-SK ŠD 1:2500 1929 25.11.2002
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1929 mapy nejsou na KP


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 01:07

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.