k.ú.: 746266 - Sázava u Žďáru nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596701 - Sázava NUTS5 CZ0635596701
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 491 2584196
zahrada 289 118343
travní p. 424 1224513
lesní poz 253 2142705
vodní pl. nádrž umělá 10 21535
vodní pl. rybník 8 11829
vodní pl. tok přirozený 47 91529
vodní pl. tok umělý 4 576
vodní pl. zamokřená pl. 3 475
zast. pl. společný dvůr 1 207
zast. pl. zbořeniště 17 5130
zast. pl. 454 129986
ostat.pl. dráha 4 78905
ostat.pl. jiná plocha 274 134954
ostat.pl. manipulační pl. 139 202525
ostat.pl. neplodná půda 65 26919
ostat.pl. ostat.komunikace 335 170719
ostat.pl. pohřeb. 5 1910
ostat.pl. silnice 59 96462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 124685
ostat.pl. zeleň 21 19792
Celkem KN 2941 7187895
Par. DKM 37 128799
Par. KMD 2904 7059096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 29
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 60
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 6
Celkem BUD 434
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 23
LV 393
spoluvlastník 574

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 16.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 27.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 23:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.