k.ú.: 746223 - Sázava u Lanškrouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 574392 - Sázava NUTS5 CZ0534574392
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 2895445
zahrada 206 152574
travní p. 253 1207107
lesní poz školka 1 654
lesní poz 37 840342
vodní pl. nádrž přírodní 1 216
vodní pl. nádrž umělá 7 8803
vodní pl. tok přirozený 30 38942
vodní pl. tok umělý 3 9318
vodní pl. zamokřená pl. 1 1181
zast. pl. společný dvůr 5 116
zast. pl. zbořeniště 5 914
zast. pl. 287 102711
ostat.pl. jiná plocha 121 102018
ostat.pl. manipulační pl. 31 84351
ostat.pl. neplodná půda 3 5044
ostat.pl. ostat.komunikace 201 147832
ostat.pl. pohřeb. 1 1599
ostat.pl. silnice 15 37870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17551
ostat.pl. zeleň 28 20931
Celkem KN 1393 5675519
EN 1 2253
PK 3 1193
GP 18 14330
Celkem ZE 22 17776
Par. DKM 338 4950033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 104
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 261
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 32
LV 279
spoluvlastník 397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.02.2014 1:1000 04.03.2014 *)
DKM-KPÚ 18.03.1998 1:1000 18.03.1998 *) část - společně s k.ú. Lubník a Žichlínek
S-SK GS 1:2880 1839 18.03.1998
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.05.2019 15:21

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.