k.ú.: 746223 - Sázava u Lanškrouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové nám. 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 574392 - Sázava NUTS5 CZ0534574392
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 161 2895446
zahrada 211 151905
travní p. 274 1206188
lesní poz školka 1 654
lesní poz 38 841603
vodní pl. nádrž přírodní 1 216
vodní pl. nádrž umělá 7 8803
vodní pl. tok přirozený 30 38942
vodní pl. tok umělý 3 9318
vodní pl. zamokřená pl. 1 1181
zast. pl. společný dvůr 6 266
zast. pl. zbořeniště 5 914
zast. pl. 289 102569
ostat.pl. jiná plocha 127 103081
ostat.pl. manipulační pl. 34 84351
ostat.pl. neplodná půda 3 5044
ostat.pl. ostat.komunikace 207 147332
ostat.pl. pohřeb. 1 1599
ostat.pl. silnice 15 37870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17551
ostat.pl. zeleň 28 20931
Celkem KN 1444 5675764
EN 1 2253
PK 3 1193
GP 17 14025
Celkem ZE 21 17471
Par. DKM 361 4950034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 141
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 272
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 32
LV 287
spoluvlastník 410

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.02.2014 1:1000 04.03.2014 *)
DKM-KPÚ 18.03.1998 1:1000 18.03.1998 *) část - společně s k.ú. Lubník a Žichlínek
S-SK GS 1:2880 1839
S-SK GS 1:2880 1839 18.03.1998


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 13.08.2022 02:45

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.