k.ú.: 746223 - Sázava u Lanškrouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 574392 - Sázava NUTS5 CZ0534574392
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 2895445
zahrada 207 152574
travní p. 254 1207117
lesní poz školka 1 654
lesní poz 37 840342
vodní pl. nádrž přírodní 1 216
vodní pl. nádrž umělá 7 8803
vodní pl. tok přirozený 30 38942
vodní pl. tok umělý 3 9318
vodní pl. zamokřená pl. 1 1181
zast. pl. společný dvůr 5 116
zast. pl. zbořeniště 5 914
zast. pl. 286 102644
ostat.pl. jiná plocha 123 102085
ostat.pl. manipulační pl. 33 84351
ostat.pl. neplodná půda 3 5044
ostat.pl. ostat.komunikace 203 147832
ostat.pl. pohřeb. 1 1599
ostat.pl. silnice 15 37870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17551
ostat.pl. zeleň 28 20931
Celkem KN 1400 5675529
EN 1 2253
PK 3 1193
GP 18 14330
Celkem ZE 22 17776
Par. DKM 338 4950033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 107
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 260
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 4
Celkem JED 32
LV 275
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.02.2014 1:1000 04.03.2014 *)
DKM-KPÚ 18.03.1998 1:1000 18.03.1998 *) část - společně s k.ú. Lubník a Žichlínek
S-SK GS 1:2880 1839
S-SK GS 1:2880 1839 18.03.1998


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 02:52

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.