k.ú.: 746134 - Satalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1985126
zahrada 715 296266
ovoc. sad 22 119798
travní p. 23 11695
lesní poz les(ne hospodář) 1 6824
lesní poz 13 423208
vodní pl. nádrž umělá 3 779
vodní pl. tok přirozený 8 287
zast. pl. společný dvůr 6 1058
zast. pl. zbořeniště 1 325
zast. pl. 979 217357
ostat.pl. dráha 5 45927
ostat.pl. dálnice 1 8390
ostat.pl. jiná plocha 213 141111
ostat.pl. manipulační pl. 89 238501
ostat.pl. ostat.komunikace 169 153887
ostat.pl. pohřeb. 1 12
ostat.pl. silnice 86 116904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21372
ostat.pl. zeleň 15 8684
Celkem KN 2534 3797511
Par. DKM 2534 3797511
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 236
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 409
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 6
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 28
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 922
byt.z. byt 49
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 27
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 86
LV 922
spoluvlastník 1367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.05.2015
THM-V 1:1000 01.02.1976 25.05.2015
S-SK GS 1841 25.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.01.2022 00:00

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.