k.ú.: 746126 - Sány - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537772 - Sány NUTS5 CZ0208537772
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1055 5936616
zahrada 242 155900
ovoc. sad 7 24349
travní p. 178 488834
lesní poz 55 1900489
vodní pl. nádrž přírodní 1 320
vodní pl. nádrž umělá 7 8904
vodní pl. tok přirozený 44 111953
vodní pl. tok umělý 91 43720
vodní pl. zamokřená pl. 2 1776
zast. pl. společný dvůr 1 50
zast. pl. zbořeniště 6 4677
zast. pl. 313 142694
ostat.pl. dráha 5 38482
ostat.pl. dálnice 152 152399
ostat.pl. jiná plocha 105 162255
ostat.pl. manipulační pl. 15 22430
ostat.pl. neplodná půda 10 2817
ostat.pl. ostat.komunikace 131 201000
ostat.pl. pohřeb. 2 4054
ostat.pl. silnice 21 55876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17088
ostat.pl. zamokřená pl. 1 4520
Celkem KN 2446 9481203
Par. KMD 2446 9481203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 166
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 312
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 548
spoluvlastník 845

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK GS 1841 31.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 21.07.2019 00:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.