k.ú.: 746126 - Sány - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537772 - Sány NUTS5 CZ0208537772
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1055 5936201
zahrada 243 156348
ovoc. sad 7 24349
travní p. 179 488834
lesní poz 55 1899253
vodní pl. nádrž přírodní 1 320
vodní pl. nádrž umělá 7 8904
vodní pl. tok přirozený 43 111871
vodní pl. tok umělý 91 43720
vodní pl. zamokřená pl. 2 1776
zast. pl. společný dvůr 1 50
zast. pl. zbořeniště 5 4627
zast. pl. 321 142595
ostat.pl. dráha 5 38482
ostat.pl. dálnice 152 152399
ostat.pl. jiná plocha 110 162401
ostat.pl. manipulační pl. 15 22430
ostat.pl. neplodná půda 11 2817
ostat.pl. ostat.komunikace 132 201040
ostat.pl. pohřeb. 2 4054
ostat.pl. silnice 22 55876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17088
ostat.pl. zamokřená pl. 1 4520
Celkem KN 2462 9479955
Par. KMD 2462 9479955
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 173
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 320
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 544
spoluvlastník 840

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK GS 1841 31.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 11:43

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.