k.ú.: 746011 - Talmberk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534374 - Samopše NUTS5 CZ0205534374
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 216984
zahrada 47 39967
ovoc. sad 3 8642
travní p. 110 314123
lesní poz 29 629660
vodní pl. tok přirozený 1 1762
vodní pl. tok umělý 8 5194
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 3 371
zast. pl. 69 16882
ostat.pl. jiná plocha 24 19030
ostat.pl. manipulační pl. 3 7653
ostat.pl. neplodná půda 27 15981
ostat.pl. ostat.komunikace 36 33866
ostat.pl. silnice 4 43299
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 558
Celkem KN 396 1353980
Par. KMD 396 1353980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 8
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 67
LV 90
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1824 22.12.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.08.2019 02:33

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.