k.ú.: 746002 - Samopše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534374 - Samopše NUTS5 CZ0205534374
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 885104
zahrada 455 273529
ovoc. sad 27 77304
travní p. 491 1173518
lesní poz les s budovou 34 1328
lesní poz 76 2041909
vodní pl. nádrž umělá 3 2893
vodní pl. tok přirozený 8 327868
vodní pl. tok umělý 17 6669
zast. pl. společný dvůr 6 2315
zast. pl. zbořeniště 2 168
zast. pl. 630 88552
ostat.pl. dráha 1 959
ostat.pl. jiná plocha 68 37449
ostat.pl. manipulační pl. 11 4745
ostat.pl. neplodná půda 121 97998
ostat.pl. ostat.komunikace 135 108086
ostat.pl. silnice 2 19561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 73607
ostat.pl. zeleň 25 9341
Celkem KN 2275 5232903
Par. KMD 2275 5232903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 22
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 479
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 653
LV 765
spoluvlastník 1013

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 02:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.