k.ú.: 745979 - Salavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588032 - Třešť NUTS5 CZ0632588032
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 2362267
zahrada 97 46133
travní p. 138 325622
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz 214 2913872
vodní pl. nádrž umělá 1 726
vodní pl. rybník 2 13127
vodní pl. tok přirozený 16 21058
vodní pl. tok umělý 3 283
zast. pl. společný dvůr 2 1000
zast. pl. zbořeniště 3 543
zast. pl. 109 39100
ostat.pl. dráha 2 23743
ostat.pl. jiná plocha 74 51471
ostat.pl. manipulační pl. 12 24500
ostat.pl. neplodná půda 97 78847
ostat.pl. ostat.komunikace 91 76762
ostat.pl. silnice 51 57254
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 18433
ostat.pl. zeleň 1 1013
Celkem KN 1294 6055808
Par. KMD 1294 6055808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 105
LV 135
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.09.2020 21:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička