k.ú.: 745961 - Salaš u Velehradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592561 - Salaš NUTS5 CZ0722592561
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 162129
vinice 2 2339
zahrada 180 91069
ovoc. sad 1 2822
travní p. 343 536676
lesní poz les s budovou 2 60
lesní poz 92 16677195
vodní pl. nádrž umělá 4 7071
vodní pl. tok přirozený 34 49956
zast. pl. společný dvůr 2 187
zast. pl. zbořeniště 4 208
zast. pl. 319 61915
ostat.pl. jiná plocha 79 40521
ostat.pl. manipulační pl. 10 12412
ostat.pl. neplodná půda 34 18044
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1153
ostat.pl. ostat.komunikace 103 136569
ostat.pl. pohřeb. 2 1456
ostat.pl. silnice 14 43137
ostat.pl. zeleň 27 21810
Celkem KN 1377 17866729
Par. DKM 1377 17866729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 158
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 98
č.e. zem.stav 1
č.e. zem.used 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 313
LV 400
spoluvlastník 1530

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.1998 KÚ Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 02.11.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 14.07.2020 05:20

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.