k.ú.: 745952 - Salaš u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 449486
zahrada 128 111276
ovoc. sad 7 39453
travní p. 177 290374
lesní poz 121 69019
zast. pl. zbořeniště 1 32
zast. pl. 133 52985
ostat.pl. jiná plocha 61 23689
ostat.pl. manipulační pl. 18 31061
ostat.pl. neplodná půda 18 8908
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 868
ostat.pl. ostat.komunikace 140 28863
ostat.pl. silnice 2 10825
ostat.pl. zeleň 14 5084
Celkem KN 1054 1121923
Par. DKM 1054 1121923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 82
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
rozestav. 1
Celkem BUD 128
LV 223
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.08.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1989 21.08.2000
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.11.1989 mapy k.ú. Bohuslavice u Zlína


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 20:32

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.