k.ú.: 745952 - Salaš u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 449486
zahrada 128 111276
ovoc. sad 7 39453
travní p. 177 290374
lesní poz 121 69019
zast. pl. zbořeniště 1 32
zast. pl. 135 53801
ostat.pl. jiná plocha 59 23048
ostat.pl. manipulační pl. 18 31061
ostat.pl. neplodná půda 18 8908
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 868
ostat.pl. ostat.komunikace 140 28863
ostat.pl. silnice 2 10825
ostat.pl. zeleň 14 4909
Celkem KN 1054 1121923
Par. DKM 1054 1121923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 84
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
rozestav. 1
Celkem BUD 130
LV 223
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.08.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1989 21.08.2000
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.11.1989 mapy k.ú. Bohuslavice u Zlína


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 01:59

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.