k.ú.: 745901 - Sadov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555533 - Sadov NUTS5 CZ0412555533
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 251537
zahrada 64 48072
travní p. 137 266891
lesní poz les(ne hospodář) 9 116752
lesní poz 23 519422
vodní pl. nádrž umělá 8 34251
vodní pl. tok přirozený 3 4228
zast. pl. společný dvůr 1 465
zast. pl. zbořeniště 8 5050
zast. pl. 252 63949
ostat.pl. dráha 2 75374
ostat.pl. jiná plocha 136 147303
ostat.pl. manipulační pl. 10 17756
ostat.pl. neplodná půda 29 76190
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 398
ostat.pl. ostat.komunikace 36 33261
ostat.pl. silnice 8 46174
ostat.pl. zeleň 9 3038
Celkem KN 742 1710111
Par. DKM 742 1710111
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. prům.obj 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 25
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 243
LV 234
spoluvlastník 351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2005
THM-V 1:2000 01.01.1982 30.11.2005
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 05.06.2020 17:48

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.