k.ú.: 745839 - Sádek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541273 - Sádek NUTS5 CZ020B541273
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 1113511
zahrada 142 115573
ovoc. sad 14 42594
travní p. 84 294127
lesní poz 8 143614
vodní pl. nádrž umělá 2 1240
vodní pl. tok přirozený 43 6813
vodní pl. tok umělý 20 3841
zast. pl. společný dvůr 2 19
zast. pl. zbořeniště 3 719
zast. pl. 140 42080
ostat.pl. jiná plocha 27 31362
ostat.pl. neplodná půda 19 5671
ostat.pl. ostat.komunikace 50 46881
ostat.pl. silnice 2 9824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3287
Celkem KN 822 1861156
Par. KMD 822 1861156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 140
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 8
Celkem JED 20
LV 193
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 10:56

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.