k.ú.: 745839 - Sádek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541273 - Sádek NUTS5 CZ020B541273
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 1113511
zahrada 142 115573
ovoc. sad 14 42837
travní p. 83 294127
lesní poz 8 143614
vodní pl. nádrž umělá 2 1240
vodní pl. tok přirozený 43 6813
vodní pl. tok umělý 20 3841
zast. pl. společný dvůr 2 19
zast. pl. zbořeniště 3 719
zast. pl. 138 41640
ostat.pl. jiná plocha 27 31559
ostat.pl. neplodná půda 18 5671
ostat.pl. ostat.komunikace 45 46881
ostat.pl. silnice 2 9824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3287
Celkem KN 812 1861156
Par. KMD 812 1861156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 138
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 8
Celkem JED 20
LV 191
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 05:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.