k.ú.: 745804 - Řitka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539651 - Řitka NUTS5 CZ020A539651
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 1187963
zahrada 428 308874
ovoc. sad 6 24976
travní p. 202 243824
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 19 1784692
vodní pl. rybník 1 4514
vodní pl. tok přirozený 1 1208
vodní pl. tok umělý 32 17239
vodní pl. zamokřená pl. 1 1139
zast. pl. zbořeniště 4 1415
zast. pl. 669 107132
ostat.pl. jiná plocha 60 58431
ostat.pl. manipulační pl. 13 10509
ostat.pl. neplodná půda 25 13758
ostat.pl. ostat.komunikace 149 97075
ostat.pl. silnice 21 48910
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 20024
ostat.pl. zeleň 2 4471
Celkem KN 1950 3936174
Par. KMD 1950 3936174
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 291
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 172
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 8
Celkem BUD 661
byt.z. byt 78
obč.z. byt 18
Celkem JED 96
LV 882
spoluvlastník 1278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2010
S-SK GS 1:2880 1840 28.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:15

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.