k.ú.: 745758 - Řimovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 532941 - Řimovice NUTS5 CZ0201532941
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1135 2257991
zahrada 92 56367
ovoc. sad 1 4022
travní p. 230 211179
lesní poz 315 534379
vodní pl. nádrž přírodní 3 2828
vodní pl. tok umělý 64 3928
vodní pl. zamokřená pl. 1 1445
zast. pl. společný dvůr 2 377
zast. pl. zbořeniště 5 1790
zast. pl. 115 36133
ostat.pl. dráha 2 12221
ostat.pl. jiná plocha 55 18151
ostat.pl. manipulační pl. 16 36486
ostat.pl. neplodná půda 54 17607
ostat.pl. ostat.komunikace 152 88126
ostat.pl. silnice 1 21003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2293
ostat.pl. zeleň 6 1532
Celkem KN 2252 3307858
Par. KMD 2252 3307858
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 26
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 112
LV 192
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2013
S-SK GS 1:2880 1824 07.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 30.09.2020 05:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička