k.ú.: 745707 - Mokrý Lom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535842 - Mokrý Lom NUTS5 CZ0311535842
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 1444921
zahrada 85 55683
travní p. 205 626800
lesní poz 216 1015984
vodní pl. nádrž umělá 16 12365
vodní pl. tok přirozený 3 7932
vodní pl. tok umělý 19 9946
vodní pl. zamokřená pl. 11 8389
zast. pl. společný dvůr 1 24
zast. pl. zbořeniště 2 471
zast. pl. 95 39531
ostat.pl. jiná plocha 55 59292
ostat.pl. manipulační pl. 47 28745
ostat.pl. neplodná půda 68 136430
ostat.pl. ostat.komunikace 160 75144
ostat.pl. silnice 27 33850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 902
Celkem KN 1209 3556409
Par. DKM 1209 3556409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 16
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 90
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 127
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2012
DKM-KPÚ 1:1000 12.11.2012
ZMVM 1:2000 30.06.1990 28.11.2012
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.09.2020 04:30

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.