k.ú.: 745570 - Řikonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596698 - Řikonín NUTS5 CZ0643596698
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 445466
zahrada 28 25079
ovoc. sad 1 3472
travní p. 120 642573
lesní poz les s budovou 4 162
lesní poz 127 1133522
vodní pl. rybník 1 632
vodní pl. tok přirozený 5 32618
zast. pl. 47 18051
ostat.pl. dráha 9 83085
ostat.pl. jiná plocha 21 28752
ostat.pl. manipulační pl. 13 11943
ostat.pl. neplodná půda 85 57753
ostat.pl. ostat.komunikace 32 40043
ostat.pl. silnice 13 59309
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8463
ostat.pl. zeleň 3 1382
Celkem KN 570 2592305
Par. DKM 5 13897
Par. KMD 565 2578408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 50
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 80
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 23.09.2020 15:15

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička