k.ú.: 745553 - Říčky v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576735 - Říčky v Orlických horách NUTS5 CZ0524576735
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 13 10254
travní p. mez, stráň 3 4991
travní p. školka 3 2179
travní p. 585 3293572
lesní poz les s budovou 1 153
lesní poz les(ne hospodář) 71 9642012
lesní poz ostat.komunikace 6 9866
lesní poz 48 962075
vodní pl. nádrž umělá 3 1318
vodní pl. rybník 3 630
vodní pl. tok přirozený 22 55754
vodní pl. tok umělý 1 765
vodní pl. zamokřená pl. 2 5481
zast. pl. zbořeniště 8 716
zast. pl. 335 59278
ostat.pl. jiná plocha 176 58334
ostat.pl. manipulační pl. 9 20880
ostat.pl. mez, stráň 2 1476
ostat.pl. neplodná půda 4 3522
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 4344
ostat.pl. ostat.komunikace 143 253231
ostat.pl. pohřeb. 1 751
ostat.pl. silnice 19 133255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 189043
ostat.pl. zeleň 31 66268
Celkem KN 1517 14780148
Par. DKM 1494 6658335
Par. KMD 23 8121813
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 21
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 11
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 25
č.e. tech.vyb 1
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 10
s roz.jed 4
Celkem BUD 335
byt.z. byt 81
obč.z. byt 88
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 44
Celkem JED 215
LV 583
spoluvlastník 1184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2020
KMD 1:1000 30.05.2016
DKM-KPÚ 09.05.2012 1:1000 09.05.2012 *) část při KPÚ Nebeská Rybná
S-SK GS 1:2880 1840 22.12.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 13.08.2022 01:18

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.