k.ú.: 745383 - Řevničov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542351 - Řevničov NUTS5 CZ020C542351
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21213 - Nové Strašecí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1312 10386360
chmelnice 36 245992
zahrada 474 290485
ovoc. sad 23 134833
travní p. 435 995364
lesní poz les s budovou 23 956
lesní poz ostat.komunikace 14 138557
lesní poz 387 14709974
vodní pl. nádrž umělá 10 8368
vodní pl. rybník 15 136264
vodní pl. tok přirozený 13 46639
vodní pl. tok umělý 50 40862
vodní pl. zamokřená pl. 3 17905
zast. pl. společný dvůr 10 3172
zast. pl. zbořeniště 17 5954
zast. pl. 848 290474
ostat.pl. dráha 7 85299
ostat.pl. jiná plocha 419 610535
ostat.pl. manipulační pl. 35 50218
ostat.pl. neplodná půda 154 234514
ostat.pl. ostat.komunikace 208 496876
ostat.pl. pohřeb. 1 3709
ostat.pl. silnice 24 281622
ostat.pl. skládka 9 3639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 11349
ostat.pl. zeleň 24 1665
Celkem KN 4558 29231585
Par. DKM 2380 27608356
Par. KMD 2178 1623229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 437
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 71
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 101
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 60
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 5
s roz.jed 1
Celkem BUD 834
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 12
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 21
obč.z. garáž 4
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 85
LV 1064
spoluvlastník 1530

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.01.2018
DKM-KPÚ 02.01.2018 1:1000 10.01.2018 *)
KMD 1:1000 08.02.2010
S-SK GS 1:2880 1841 08.02.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 27.09.2020 06:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička