k.ú.: 745375 - Řevnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539643 - Řevnice NUTS5 CZ020A539643
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 414 1643214
zahrada 1504 935126
ovoc. sad 62 200424
travní p. 204 627859
lesní poz les s budovou 13 406
lesní poz 285 5173760
vodní pl. nádrž umělá 2 1808
vodní pl. rybník 1 2131
vodní pl. tok přirozený 58 184595
vodní pl. tok umělý 75 18795
vodní pl. zamokřená pl. 94 27002
zast. pl. společný dvůr 5 326
zast. pl. zbořeniště 5 418
zast. pl. 1980 324628
ostat.pl. dráha 9 59367
ostat.pl. jiná plocha 262 186403
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 89
ostat.pl. manipulační pl. 29 83504
ostat.pl. neplodná půda 135 59425
ostat.pl. ostat.komunikace 449 292131
ostat.pl. pohřeb. 2 7166
ostat.pl. silnice 38 95141
ostat.pl. skládka 1 41248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 65 63144
ostat.pl. zeleň 85 114095
Celkem KN 5778 10142205
Par. DKM 2 1006
Par. KMD 5776 10141199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 495
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 661
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 202
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 222
bez čp/če jiná st. 207
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1932
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 75
obč.z. j.nebyt 23
obč.z. rozest. 9
Celkem JED 165
LV 1844
spoluvlastník 2654

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2001 k.ú. vyhlášeno jako KM-D v S-JTSK
ZMVM 1:2000 01.10.1985 10.10.2001 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.10.1985 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:57

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.