k.ú.: 745375 - Řevnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539643 - Řevnice NUTS5 CZ020A539643
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 414 1643214
zahrada 1504 935288
ovoc. sad 62 200424
travní p. 204 627859
lesní poz les s budovou 13 406
lesní poz 285 5173760
vodní pl. nádrž umělá 2 1808
vodní pl. rybník 1 2131
vodní pl. tok přirozený 58 184595
vodní pl. tok umělý 75 18795
vodní pl. zamokřená pl. 94 27002
zast. pl. společný dvůr 5 326
zast. pl. zbořeniště 5 418
zast. pl. 1976 324440
ostat.pl. dráha 9 59367
ostat.pl. jiná plocha 262 186429
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 89
ostat.pl. manipulační pl. 29 83504
ostat.pl. neplodná půda 135 59425
ostat.pl. ostat.komunikace 449 292131
ostat.pl. pohřeb. 2 7166
ostat.pl. silnice 38 95141
ostat.pl. skládka 1 41248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 65 63144
ostat.pl. zeleň 85 114095
Celkem KN 5774 10142205
Par. DKM 2 1006
Par. KMD 5772 10141199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 497
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 24
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 658
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 203
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 222
bez čp/če jiná st. 207
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1931
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 72
obč.z. j.nebyt 20
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 162
LV 1841
spoluvlastník 2649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2001 k.ú. vyhlášeno jako KM-D v S-JTSK
ZMVM 1:2000 01.10.1985 10.10.2001 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.10.1985 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:39

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".