k.ú.: 745359 - Řetová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580872 - Řetová NUTS5 CZ0534580872
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 455 2594638
zahrada 576 324115
ovoc. sad 1 615
travní p. 883 1968934
lesní poz 251 3039018
vodní pl. nádrž umělá 1 424
vodní pl. rybník 3 12056
vodní pl. tok přirozený 130 18882
zast. pl. společný dvůr 3 746
zast. pl. zbořeniště 17 2031
zast. pl. 486 101690
ostat.pl. jiná plocha 171 73546
ostat.pl. manipulační pl. 4 10851
ostat.pl. ostat.komunikace 370 232209
ostat.pl. silnice 11 82153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15557
ostat.pl. zeleň 16 14568
Celkem KN 3382 8492033
Par. KMD 3382 8492033
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 166
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 110
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 468
LV 498
spoluvlastník 655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 14.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 30.09.2020 05:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička