k.ú.: 745359 - Řetová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580872 - Řetová NUTS5 CZ0534580872
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 452 2594260
zahrada 570 324244
ovoc. sad 1 615
travní p. 887 1970144
lesní poz 251 3039018
vodní pl. nádrž umělá 1 424
vodní pl. tok přirozený 133 30938
zast. pl. společný dvůr 3 746
zast. pl. zbořeniště 14 1641
zast. pl. 488 101957
ostat.pl. jiná plocha 165 72584
ostat.pl. manipulační pl. 4 10851
ostat.pl. ostat.komunikace 369 232308
ostat.pl. silnice 11 82153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15557
ostat.pl. zeleň 16 14568
Celkem KN 3369 8492008
Par. KMD 3369 8492008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 162
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 110
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 471
LV 505
spoluvlastník 674

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 14.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.08.2019 02:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.