k.ú.: 745341 - Řetechov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585459 - Luhačovice NUTS5 CZ0724585459
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 335299
zahrada 90 72676
ovoc. sad 5 19657
travní p. 875 2062503
lesní poz 453 2539705
vodní pl. nádrž umělá 1 500
vodní pl. tok přirozený 17 12126
zast. pl. zbořeniště 9 1192
zast. pl. 161 38573
ostat.pl. jiná plocha 108 59542
ostat.pl. manipulační pl. 19 16628
ostat.pl. neplodná půda 118 80371
ostat.pl. ostat.komunikace 125 75340
ostat.pl. silnice 35 28358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2295
ostat.pl. zeleň 1 18
Celkem KN 2183 5344783
Par. KMD 2183 5344783
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 45
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 147
LV 233
spoluvlastník 438

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 03.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 14.07.2020 07:01

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.