k.ú.: 745316 - Řeřichy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565504 - Řeřichy NUTS5 CZ020C565504
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1465282
zahrada 89 65958
travní p. 35 99850
lesní poz les(ne hospodář) 5 290728
lesní poz ostat.komunikace 3 4214
lesní poz 65 2458476
vodní pl. nádrž umělá 4 3693
vodní pl. rybník 2 14321
vodní pl. tok přirozený 20 28171
vodní pl. tok umělý 2 272
vodní pl. zamokřená pl. 2 5012
zast. pl. společný dvůr 6 6950
zast. pl. zbořeniště 8 1584
zast. pl. 109 48554
ostat.pl. jiná plocha 84 92920
ostat.pl. manipulační pl. 3 9803
ostat.pl. neplodná půda 49 174684
ostat.pl. ostat.komunikace 45 66596
ostat.pl. silnice 17 31506
ostat.pl. zeleň 1 268
Celkem KN 695 4868842
Par. DKM 507 4767743
Par. KMD 188 101099
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 107
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 154
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.07.2017 1:1000 21.07.2017 *)
KMD 1:1000 26.11.2015
S-SK GS 1:2880 1841 21.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 26.09.2020 01:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička