k.ú.: 745294 - Řepová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 2136370
zahrada 136 113363
travní p. 175 1210655
lesní poz 110 1306798
vodní pl. tok přirozený 4 4378
zast. pl. zbořeniště 1 85
zast. pl. 102 51106
ostat.pl. jiná plocha 57 55069
ostat.pl. manipulační pl. 26 52362
ostat.pl. neplodná půda 109 202443
ostat.pl. ostat.komunikace 143 114276
ostat.pl. silnice 7 42710
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4395
ostat.pl. zeleň 1 333
Celkem KN 1012 5294343
Par. KMD 1012 5294343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 64
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 100
LV 140
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.01.2017
KM-D 1:2000 09.12.2002 26.01.2017
S-SK ŠS 1:2880 1885 09.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 12:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.