k.ú.: 745294 - Řepová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 2136370
zahrada 137 113363
travní p. 175 1210655
lesní poz 110 1306798
vodní pl. tok přirozený 4 4378
zast. pl. zbořeniště 1 85
zast. pl. 102 51106
ostat.pl. jiná plocha 57 55069
ostat.pl. manipulační pl. 26 52362
ostat.pl. neplodná půda 109 202443
ostat.pl. ostat.komunikace 144 114276
ostat.pl. silnice 7 42710
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4395
ostat.pl. zeleň 1 333
Celkem KN 1014 5294343
Par. KMD 1014 5294343
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 64
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 100
LV 140
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.01.2017
KM-D 1:2000 09.12.2002 26.01.2017
S-SK ŠS 1:2880 1885 09.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 08:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.