k.ú.: 745235 - Řepníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 572209 - Řepníky NUTS5 CZ0534572209
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 753 5215123
zahrada 138 90565
ovoc. sad 9 18949
travní p. 195 255154
lesní poz 219 875095
vodní pl. nádrž přírodní 1 742
vodní pl. nádrž umělá 1 216
vodní pl. tok přirozený 5 1475
zast. pl. společný dvůr 4 540
zast. pl. zbořeniště 9 1784
zast. pl. 192 83057
ostat.pl. jiná plocha 56 24297
ostat.pl. manipulační pl. 54 78717
ostat.pl. neplodná půda 117 56799
ostat.pl. ostat.komunikace 131 118478
ostat.pl. pohřeb. 1 1633
ostat.pl. silnice 5 33376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4196
ostat.pl. zeleň 1 125
Celkem KN 1896 6860321
Par. DKM 2 2996
Par. KMD 1894 6857325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 186
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 299
spoluvlastník 448

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 12:28

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.