k.ú.: 745235 - Řepníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 572209 - Řepníky NUTS5 CZ0534572209
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 753 5215232
zahrada 138 90611
ovoc. sad 9 18949
travní p. 195 255154
lesní poz 219 875095
vodní pl. nádrž přírodní 1 742
vodní pl. nádrž umělá 1 216
vodní pl. tok přirozený 5 1475
zast. pl. společný dvůr 4 540
zast. pl. zbořeniště 10 2098
zast. pl. 187 82749
ostat.pl. jiná plocha 53 24192
ostat.pl. manipulační pl. 54 78717
ostat.pl. neplodná půda 117 56799
ostat.pl. ostat.komunikace 132 119526
ostat.pl. pohřeb. 1 1633
ostat.pl. silnice 5 32281
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4196
ostat.pl. zeleň 1 125
Celkem KN 1890 6860330
Par. KMD 1890 6860330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 182
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 296
spoluvlastník 444

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.07.2019 00:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.