k.ú.: 745227 - Popovec u Řepníků - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 572209 - Řepníky NUTS5 CZ0534572209
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1110143
zahrada 54 39034
ovoc. sad 2 14030
travní p. 63 145609
lesní poz 26 409199
vodní pl. tok přirozený 3 2741
zast. pl. 45 20309
ostat.pl. manipulační pl. 10 8681
ostat.pl. neplodná půda 19 16469
ostat.pl. ostat.komunikace 35 33950
ostat.pl. silnice 1 15861
ostat.pl. zeleň 1 633
Celkem KN 471 1816659
Par. KMD 471 1816659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 27
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 43
LV 104
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2009
S-SK GS 1:2880 1824 17.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 15:08

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.