k.ú.: 745171 - Řepín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535168 - Řepín NUTS5 CZ0206535168
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 562 5631144
zahrada 233 173982
ovoc. sad 35 258889
travní p. 7 32908
lesní poz 141 2649456
vodní pl. nádrž umělá 5 4209
vodní pl. tok umělý 8 6460
zast. pl. společný dvůr 7 545
zast. pl. zbořeniště 8 2567
zast. pl. 375 158196
ostat.pl. jiná plocha 53 42406
ostat.pl. manipulační pl. 54 72870
ostat.pl. neplodná půda 99 107850
ostat.pl. ostat.komunikace 102 165768
ostat.pl. pohřeb. 4 2756
ostat.pl. silnice 11 53472
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10564
ostat.pl. zeleň 13 30695
Celkem KN 1719 9404737
Par. KMD 1719 9404737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 170
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 362
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 24
LV 427
spoluvlastník 889

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 19.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 25.09.2020 06:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička