k.ú.: 745171 - Řepín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535168 - Řepín NUTS5 CZ0206535168
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 562 5631478
zahrada 229 174101
ovoc. sad 35 258889
travní p. 7 32908
lesní poz 141 2649456
vodní pl. nádrž umělá 5 4209
vodní pl. tok umělý 8 6460
zast. pl. společný dvůr 7 545
zast. pl. zbořeniště 9 2839
zast. pl. 371 165222
ostat.pl. jiná plocha 44 35087
ostat.pl. manipulační pl. 54 72364
ostat.pl. neplodná půda 99 107850
ostat.pl. ostat.komunikace 102 165739
ostat.pl. pohřeb. 4 2756
ostat.pl. silnice 11 53472
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10564
ostat.pl. zeleň 13 30695
Celkem KN 1703 9404634
Par. KMD 1703 9404634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 173
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 357
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 24
LV 422
spoluvlastník 879

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 19.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.08.2019 08:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.