k.ú.: 745120 - Řendějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534366 - Řendějov NUTS5 CZ0205534366
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 796 3480911
zahrada 218 174424
travní p. 314 624278
lesní poz 156 3588232
vodní pl. nádrž umělá 18 12870
vodní pl. tok přirozený 3 2992
vodní pl. tok umělý 25 6888
vodní pl. zamokřená pl. 9 17009
zast. pl. společný dvůr 11 3291
zast. pl. zbořeniště 2 565
zast. pl. 219 95284
ostat.pl. jiná plocha 18 16434
ostat.pl. manipulační pl. 55 58744
ostat.pl. neplodná půda 101 110652
ostat.pl. ostat.komunikace 149 131897
ostat.pl. silnice 4 64175
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7828
ostat.pl. zeleň 4 543
Celkem KN 2105 8397017
Par. KMD 2105 8397017
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 18
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 209
LV 269
spoluvlastník 380

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 22.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.08.2019 02:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.