k.ú.: 745031 - Řehlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 1791201
vinice 1 4950
zahrada mez, stráň 1 155
zahrada 236 123838
ovoc. sad 8 61905
travní p. mez, stráň 3 597
travní p. 257 2501987
lesní poz 31 263737
vodní pl. nádrž přírodní 1 73
vodní pl. nádrž umělá 5 6179
vodní pl. tok přirozený 23 61838
vodní pl. tok umělý 1 2891
zast. pl. zbořeniště 13 11033
zast. pl. 328 118991
ostat.pl. dráha 7 106872
ostat.pl. dálnice 4 68810
ostat.pl. jiná plocha 208 294389
ostat.pl. manipulační pl. 36 92038
ostat.pl. neplodná půda 101 452366
ostat.pl. ostat.komunikace 110 134954
ostat.pl. pohřeb. 2 4810
ostat.pl. silnice 30 89787
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12059
ostat.pl. zeleň 5 2243
Celkem KN 1612 6207703
Par. DKM 784 5310652
Par. KMD 828 897051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 183
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 324
LV 338
spoluvlastník 435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.03.2020 etapa I. (Habří, Brozánky, Hliňany)
KMD 1:1000 18.11.2015
DKM-KPÚ 1:1000 24.04.2015
S-SK GS 1:2880 1842 18.11.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.09.2020 17:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička