k.ú.: 745031 - Řehlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 1816202
vinice 1 4950
zahrada 240 98459
ovoc. sad 10 64458
travní p. 279 2489848
lesní poz 31 263737
vodní pl. nádrž přírodní 2 143
vodní pl. nádrž umělá 5 6179
vodní pl. tok přirozený 23 61838
vodní pl. tok umělý 1 2891
zast. pl. společný dvůr 1 679
zast. pl. zbořeniště 46 21793
zast. pl. 329 109909
ostat.pl. dráha 7 106872
ostat.pl. dálnice 1 68612
ostat.pl. jiná plocha 201 295452
ostat.pl. manipulační pl. 61 92532
ostat.pl. neplodná půda 106 452967
ostat.pl. ostat.komunikace 128 135848
ostat.pl. pohřeb. 2 4702
ostat.pl. silnice 26 91932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12985
ostat.pl. zeleň 1 3672
Celkem KN 1701 6206660
Par. DKM 442 5057984
Par. KMD 1259 1148676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 156
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 325
LV 338
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2015
DKM-KPÚ 1:1000 24.04.2015
S-SK GS 1:2880 1842 18.11.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.08.2019 23:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.