k.ú.: 744883 - Řečice nad Bobrůvkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596680 - Řečice NUTS5 CZ0635596680
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1171 4778562
zahrada 294 150651
travní p. 658 892999
lesní poz les s budovou 1 92
lesní poz 270 2190049
vodní pl. nádrž umělá 8 9205
vodní pl. rybník 2 1376
vodní pl. tok přirozený 14 19929
vodní pl. tok umělý 27 7484
zast. pl. společný dvůr 2 2393
zast. pl. zbořeniště 4 1166
zast. pl. 241 86645
ostat.pl. jiná plocha 158 80793
ostat.pl. manipulační pl. 50 51825
ostat.pl. neplodná půda 52 24749
ostat.pl. ostat.komunikace 183 111581
ostat.pl. silnice 171 56489
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3173
ostat.pl. zeleň 6 566
Celkem KN 3315 8469727
Par. KMD 3315 8469727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 164
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 229
LV 311
spoluvlastník 423

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 20.08.2019 03:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.